Emanuel Chalupný

Fotografie: Chalupný, Emanuel
Datum narození : 14. prosinec 1879
Místo narození : Tábor
Datum úmrtí : 27. květen 1958
Místo úmrtí : Tábor
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

Grubrova osobnost, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Chalupný, Emanuel

Autor zde popisuje Josefa Grubera jako prudkého a charismatického muže, jenž vládl uměním kvalitního výkladu a přesvědčivé argumentace. Závěr je věnován vyzdvihnutí jeho role v rozvoji českého ekonomického myšlení.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Havlíček jako hospodář, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Chalupný, Emanuel

Článek je věnován soukromému životu Karla Havlíčka Borovského. Byl to houževnatý student, velmi šetrný ve stravě a oděvu, aby si mohl koupit české knihy. Tato šetrnost spíše než podnikavost značila jeho spíše konservativní vlastnosti. Deportací do Brixenu mu bylo znemožněno praktické výdělečné zaměstnání, zároveň byl nucen změnit své novinářské zaměření, zejména na zemědělství. Až do své smrti žil zejména z jmění dříve vydělaného. Je znám svými pestrými názory. Vyjadřoval se k téměř všem fázím, kterými národohospodářská věda prošla. Upjatá spořivost, které navykl již v mládí, se projevovala i v jeho názorech...

Přečti si

Hospodářství a jeho poměr k technice, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Chalupný, Emanuel

Rozsáhlý a hutný teoretický text zkoumající vztah hospodářství k technice. V úvodu autor seznamuje čtenáře s problematikou a pokouší se od sebe oddělit pojmy hospodářství a technika. K tomu si bere na pomoc teoretické základy významných ekonomů a filosofů (namátkou Smith, Marx, List, Wagner, Fleischner a další). V následující části dochází k systematické kategorizaci na základě zvolených kritérií a následnému podrobnějšímu rozlišení. To dává vznik podkapitolám Kvantita a kvalita, Úspornost či šetrnost, Srovnávání a hospodářský princip a Individuálnost a soubornost. Nejdelší z těchto je kapitola třetí...

Přečti si

K důchodové, bytové a spotřební statistice, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Chalupný, Emanuel

Tento článek je reakcí a sumářem na anketu, která proběhla v r. 1902 a následně v r. 1903 ve městě Táboře. V podstatě autor jen předkládá statistické údaje a přiřazuje jim reálné důvody z tohoto kraje, proč je to tak a ne tak, jak se očekávalo.
Z hlediska ekonomického a národohospodářského tento text nic nepřináší, ale pokud by čtenáře zajímaly statistické údaje z regionu Táborska a jejich interpretace, tak by článek přínos mít mohl.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání