Jiří Havelka

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Hospodářství našich železnic v roce 1933, In: Obzor národohospodářský XXXIX. (1934)

Havelka, Jiří

Hospodaření státního železničního podniku ČSD je analyzováno v roce 1933, tedy v době Velké hospodářské krize. Autor postupně prochází příjmy a výdaje podniku a porovnává je se stavy minulých let, přičemž dochází k závěru, že ČSD si v roce 1933 vedly velmi špatně –pasivní saldo podniku je odhadnuto na přibližně 600 mil. Kč.

(Šubrt David)

Přečti si

Německé říšské dráhy a otázka jich odstátnění, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Havelka, Jiří

Nová německá ústava stanovila, že by mělo dojít nejprve k přechodu státních železnic jednotlivých zemí na říši, a následně i k přechodu soukromých železnic na říši. Za největší výhodu tohoto opatření byla považována jednotná správa železnic, finanční úspory se však neočekávaly. Proto se začaly objevovat návrhy, aby říšské dráhy byly přenechány soukromým podnikatelům. Autor článku dále podrobněji rozebírá výhody a nevýhody odstátnění železnic.

(Doležalová Alena)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání