Dobroslav Krejčí

Datum narození : 10.leden 1869
Místo narození : Humpolec
Datum úmrtí : 24.červenec 1936
Místo úmrtí : Brno
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Čistý výnos přímých daní u nás v r. 1899, In: Obzor národohospodářský VII. (1902)

Krejčí, Dobroslav

Čistý výnos všech daní činil v zemích koruny České 48 170 888 zl., což bylo více než roku 1898. Čistý výnos znamená vše, co bylo v daném roce zaplaceno na daních, na exekučních poplatcích a na úrocích z dlužných daní. Země koruny České mají ze zemí Předlitavska na zvýšeném výnosu z přímých daní vůbec největší podíl. Výnos byl vyšší u daní reálných i u daních osobních s tím, že výnos z daní osobních u nás roste rychleji než z daních reálných. Z konkrétních daní u nás jevila největší přírůstek daň činžovní (reálná daň) a z daní osobních největší přírůstek jevila daň z výdělku podniků. Vzrostl výnos i z exekučních poplatků a úroků z prodlení...

Přečti si

Jak velké podniky měly by býti tvořeny ze zabrané půdy, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Krejčí, Dobroslav

Autor nejprve rozděluje zemědělské podniky do několika skupin podle velikosti, sleduje jejich výhody a nevýhody, jak národohospodářské a soukromohospodářské, tak i sociální a populační. Podle toho sestrojuje „ideál rozdělení majetku pozemkového pro naše poměry“ a zkoumá podmínky, za jakých se skutečná situace onomu ideálu co nejvíc přiblíží.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Naše statistika po válce, In: Obzor národohospodářský XXI. (1916)

Krejčí, Dobroslav

Autor v textu poukazuje na důležitost statistiky a to především v nastávající době poválečné, jelikož válka tuto činnost v některých směrech omezila či zcela zastavila a lidé začali pociťovat její důležitost. Největší problém ve statistice (sbírání statistických dat) vidí autor v chybějícím statistickém zákoně. Pro získání poctivé, pravdivé a všestranné statistiky považuje za nutné zavedení několika opatření: 1) Především dát veškeré statistice pevný právní základ. Tedy zavedení již zmiňovaného statistického zákona. 2) Náležitá organice statistiky zahrnující a) cílevědomý plán, b) rozdělení úloh mezi úřady a za c) náležité vybavení statistických orgánů...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání