Josef Lukáš

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

K otázce dobrovolného pojištění pensijního, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Lukáš, Josef

Zákon o pensijním pojištění soukromých úředníků vznikl 16. prosince 1906; podle něj dobrovolné pensijní pojištění nedostane kdokoli, ale jen soukromí úředníci. Ti se dělí na dvě kategorie, a to na úředníky, kteří již pensijní povinnosti podléhali a byli jí zbaveni, a na ty, kteří dosud povinně pojištěni nebyli. Dále existuje možnost nechat se pojistit u veřejnoprávního pojišťovatele, který musí uchazeče pojistit, pokud splní všechny podmínky.
Josef Lukáš v článku řeší otázku, kdo o přihlášce a připuštění k dobrovolnému pojištění rozhoduje – zda pensijní ústav, nebo zemské úřadovny, kterým podle paragrafu 55 odstavce 1 pensijního zákona náleží všechno jednání se svými členy...

Přečti si

O jednotnou nemocenskou pojišťovnu, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Lukáš, Josef

Článek se zabývá návrhem nového zákona o nemocenských pojišťovnách. Především vyzdvihuje rozdíly mezi tímto návrhem a zákonem z 9. října 1924, č. 221 sb. z. a n.  Článek dále také zaznamenává, jaké typy pojišťoven budou zrušeny, případně zachovány. Zmíněno je také, kdo může být členem té které pojišťovny, a kolik členů musí pojišťovna mít, aby nebyla zrušena. Rozebírány jsou též problémy, které mohou s novou úpravou zákona nastat – např. příslušnost k pojišťovně.

(Faustová Tereza)

Přečti si

Sociálně politický obsah zákonů válečných, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Lukáš, Josef

Článek se zabývá sociálními aspekty zákonů, které vznikly v reakci na válečné dění. Zejména se soustředí na nižší vrstvy samostatně a nesamostatně výdělečně činné, na něž má dle názoru autora válka největší vliv. Podrobněji se zamýšlí například nad uzákoněním povinného sociálního pojištění.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání