Antonín Pimper

Datum narození : 12. červen 1884
Místo narození : Kloušov
Datum úmrtí : 4. leden 1959
Místo úmrtí : Klatovy
Počet knih v BE : 3
Počet článků v BE : 0
Přečti si

Nové vývojové tendence v československém a světovém bankovnictví

Pimper, Antonín

Autor v úvodu dává právě probíhající světovou hospodářskou krizi za vinu obchodním bankám. Po válce se banky odchýlily od předválečných konzervativních zásad a poskytovaly riskantní úvěry. Dále uvádí, že první snahy o ozdravění se objevují již v roce 1925, kdy byly vydány bankovní zákony, které pak dále rozebírá a uvádí jejich výhody a nevýhody, přičemž zmiňuje nepopiratelnou nutnost státní kontroly bank a peněžních institucí. Dále se dočteme o mnohých slabinách fúzí v Česku, jako například nedostatečné množství rezerv a vlastních finančních prostředků, což má často za následek, že se banka ocitne ve ztrátě a nezíská důvěru zahraničních investorů...

Přečti si

Obchod soukromý či postátněný?

Pimper, Antonín

Autoři se v této knize v několika kapitolách snaží upozornit na důležitost soukromého obchodu v hospodářství.
V úvodních kapitolách se dočteme o historii obchodu, která je rozdělena do čtyř fází: primitivní hospodářství (výměna věci za věc), cechy, osadní trhy a doba vynálezů průmyslových strojů. Je zde zmínka i o různých školách myšlení a jejich pohledy na obchod.
V celé knize je kladen důraz na hlavní poslání obchodníka, kterým je být k službám zákazníkovi a veřejnosti. Šizení a hromadění bohatství jako hlavní cíl je projevem primitivního hospodářského myšlení. Být obchodníkem je umění, které vyžaduje mnoho znalostí a široký úsudek...

Přečti si

Z válečného a poválečného vývoje českých obchodních bank

Pimper, Antonín

V úvodu knihy autor rozděluje fáze bankovnictví, jimiž se zabývá, na dobu válečnou, čtyři roky poválečné a léta 1922-1929. Krátce se zmiňuje o předválečné situaci, která byla bohatá na události. Bylo založeno deset bank, což byl rozmach tak veliký, že se české bankovnictví ocitlo v krizi ještě před válkou. Paradoxně díky válce se banky mohly stát opět mobilní. Kvůli znehodnocení rakouské měny mohly odepsat ztráty utrpěné před rokem 1914. Autor vyzdvihuje snahu o pasivitu vůči Vídni a celému Rakousku-Uhersku a národní smýšlení bank během války.
V letech 1917-1918, kdy už byly patrné vyhlídky brzkého míru, vytvořily banky Svaz českých bank, aby jednaly jednotně...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání