Arnošt Winter

Datum narození : 24.prosinec 1880
Místo narození : Nové Dvory u Tábora
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Winter, Arnošt

Autorův článek navazuje na zmařené zasedání zemského sněmu, po kterém byla finanční situace v království Českém tak kritická, že bylo nutné přerušit vyplácení subvencí. Dále se autor zaměřuje na porovnání výstavby české a německé železnice (především na určité úseky nové výstavby). Informuje také o výši vyplacené podpory na výstavbu drah. Článek je doplněn o rozbor drah ve státním provozu a soukromém provozu.

(Švorc Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání