SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství našich železnic v roce 1933
Název: Hospodářství našich železnic v roce 1933
Autor: Havelka, Jiří
Klíčová slova: ČSD, státní podnik, státní železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Hospodaření státního železničního podniku ČSD je analyzováno v roce 1933, tedy v době Velké hospodářské krize. Autor postupně prochází příjmy a výdaje podniku a porovnává je se stavy minulých let, přičemž dochází k závěru, že ČSD si v roce 1933 vedly velmi špatně –pasivní saldo podniku je odhadnuto na přibližně 600 mil. Kč.

(Šubrt David)

Hospodářství státních drah v roce 1936
Název: Hospodářství státních drah v roce 1936
Autor:
Klíčová slova: ČSD, hospodaření, nákladní doprava, osobní přeprava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Článek hodnotí hospodářskou situaci ČSD (československých drah) v roce 1936. Pro své zhodnocení porovnává data z roku 1936 s daty let 1929 a 1933. Rok 1929 proto, že hospodářství bylo v té době na vrcholu a rok 1933 jako srovnání s obdobím hospodářské krize. Z článku vyplývá, že situace v roce 1937 ještě není na takové úrovni jako před krizí roku 1929. Přesto už se ale dostává po nejhorších letech 1933 do lepší situace. Ukazuje především na problémy, které existovaly již před krizí, avšak v hospodářském boomu se tolik neprojevily. Tyto problémy jsou především v osobní přepravě, nikoli nákladní...

Související autoři

více o hledání