SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský život a právní jistota
Název: Hospodářský život a právní jistota
Autor: Hexner, Ervín Paul
Klíčová slova: Československá republika, Hexner, právní jistota, právní norma, právní řád
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Článek o právních normách z komplexního pohledu. Autor popisuje od cesty normy k lidem, přes nabytí platnosti, po výklad normy právníky veřejnosti. Následuje rozbor právní normy jako takové.
V druhé části se autor zabývá konkrétně právním řádem Československé republiky.
Třetí část tvoří autorův pohled na vztah legislativy a „hospodářského života“.

(Řehová Vendula)

Obchodně politický problém střední Evropy
Název: Obchodně politický problém střední Evropy
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: celní kontingenty, cla, Československá republika, doložka nejvyšších výhod, Jugoslávie, Maďarsko, Mezinárodní obchodní komora, ochranářství, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Střední Evropa, vyrovnávací cla, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Tato publikace popisuje poválečný stav Evropy, přičemž jako nejvýstižnější charakteristiku užívá slovo nestálost. Autor se jednoznačně staví proti ochranářství a požaduje opatrné a postupné snižování cel. Dále nám publikace nabízí hospodářskou charakteristiku jednotlivých zemí střední Evropy. Autor vychází hlavně z usnesení Mezinárodní obchodní komory.

(Tišl Zdeněk)