SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský
Název: Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: české ekonomické myšlení, české národohospodářské instituce, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek je zaměřen na vznik a vývoj prvních českých národohospodářských institucí. Především se zabývá osobou Josefa Grubera jako nositele hlavních myšlenek tehdejší české ekonomie a popisuje jeho působení ve zmíněných institucích.

(Vlček Tomáš)

Grubrova osobnost
Název: Grubrova osobnost
Autor: Chalupný, Emanuel
Klíčová slova: české ekonomické myšlení, Josef Gruber
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor zde popisuje Josefa Grubera jako prudkého a charismatického muže, jenž vládl uměním kvalitního výkladu a přesvědčivé argumentace. Závěr je věnován vyzdvihnutí jeho role v rozvoji českého ekonomického myšlení.

(Vlček Tomáš)

Za inženýrem Albínem Bašusem
Název: Za inženýrem Albínem Bašusem
Autor: Špaček, Stanislav
Klíčová slova: Albín Bašus, české ekonomické myšlení, technická ekonomie, život a dílo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek vznikl v reakci na smrt ekonoma Albína Bašuse. Shrnuje život a dílo jednoho ze zakladatelů české technické ekonomie.

(Vlček Tomáš)