SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860
Název: Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Josef II., Karel VI., Marie Terezie, zahraniční obchod, živnostenská politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

Úvodem autor kritizuje spis Dra Karla Příbrama „Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860“, který vyšel v roce 1907 a následně poskytuje obšírnější výtah díla. Ten mapuje vývoj živnostenské politiky v průběhu 18. a 19. století za vlády Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka I.
První část je zaměřena na nedostatky dané doby, na rakouský průmysl, jeho nepříznivý stav, a rovněž soudobé politické a hospodářské překážky pro provozování živnosti.
Následující část přibližuje zřizování komerčních institucí, úřadů a koncesí a jejich cíl, kterým bylo pomoci pozdvihnout mj...

Související autoři

více o hledání