SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Název: Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Autor:
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, imperialismus, koloniální državy, politické poměry, válečné náklady
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Prvá časť článku (Hospodářské pozadí války) sa zaoberá hospodárskym pozadím vojny. V dôsledku vojny sa značne zmenšila vedecká tvorba, ukázala sa závislosť duševnej produkcie Rakúska na Nemecku. Vo vtedajšej zverejňovanej literatúre bolo možno vycítiť rivalitu jak medzi Nemeckom a Anglickom tak medzi Nemeckom a Francúzskom. Nemecko sa stalo tŕňom v oku viacerým štátom. Francúzi nenávideli Nemcov hlavne od roku 1970 kedy prehrali vojnu a boli im následne odobrané územia Alsaska a Lotrinska, Dáni pre násilné odtrhnutie Šlesvicka a Holštýnska z ich vtedajšieho územia. Rusi zase nemali radi Nemcov pre ich pracovitosť, svedomitosť a kultivovanosť, inými slovami pre ich kultúrnu nadradenosť...

Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Název: Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, mezinárodní obchod, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Dr. Gruber zde navazuje na sérii článků, které už vycházely v předchozím ročníku. V první části se autor zabývá peněžními poměry v Rakousku-Uhersku a v cizině. Poukazuje na to, že v Německu a Rakousku je podnikání mnohem více spjato s úvěry než v ostatních zemích, a na rozdíly z toho vyplývající. Rovněž pojednává o emisi bankovek a omezování bankovních operací.
V další části článku se dr. Gruber zabývá dopravními a komunikačními prostředky. Zatímco vliv války na dopravu vnímá jako pozitivní, neboť válka nutí k výstavbě silnic a jejich udržování v dobrém stavu, vliv na komunikaci považuje za negativní, a to hlavně kvůli různým bezpečnostním omezením...

Související autoři

více o hledání