SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dr. Alois Rašín
Název: Dr. Alois Rašín
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Alois Rašín, atentát, ministr financí, úmrtí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Medailon sepsaný ve vazbě na úmrtí Dr. Aloise Rašína po atentátu 5. ledna 1923 (resp. 18. února téhož roku). Text zachycuje Rašínovo působení ve dvou polohách, nejprve jako persony aktivně činné a beroucí se za české zájmy v době Rakouska-Uherska, poté jako prvního ministra financí ČSR a architekta odloučení a stabilizace české měny. 

(Olekšák Petr)

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)