SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Daňová politika a konjunktura
Název: Daňová politika a konjunktura
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Daňová politika, hospodářská cyklus, konjunktura, krise, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto textu autor dává do souvislosti hospodářský cyklus, konkrétně fázi konjunktury a krise, s daňovou politikou. V úvodu popisuje dopady fází cyklu na daňovou základnu a předkládá ideu hospodaření státu nikoliv z roku na rok, ale podle fází hospodářského cyklu, tak jak to dělá podnik. Za příklad udává Německo, které podobnou daňovou politiku praktikovalo za období krise a ukazuje, že jeho cesta byla správná. V závěru je na několika statistikách a grafech porovnán konjunkturní průběh příjmů z veřejných dávek v Německu a u nás.

(Šimek David)