SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O hospodářskou součinnost ve střední Evropě
Název: O hospodářskou součinnost ve střední Evropě
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: cla, Dunajsko-oderský průplav, Hospodářská spolupráce, lodní doprava, platební styk, střední Evropa
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

V úvodu textu autor specifikuje region střední Evropy, přičemž bere v potaz jak hledisko hospodářské, tak i politické. V další kapitole se zabývá otázkami platebního styku, hlavní kritiku cílí na vázanost plateb a odúčtovací smlouvy mezi jednotlivými státy. Mezi prostředky nápravy tohoto stavu řadí snahu o zvýšení dovozu ze států s pasivní obchodní bilancí a různé formy úvěrů. Popisuje otázky organizační, kritizuje převážně situaci na Dunaji, který je nevhodný pro plavby v noci a v určitých místech i nebezpečný lodní dopravě...