SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá devalvace a řešení hospodářské krise
Název: Československá devalvace a řešení hospodářské krise
Autor: Kalfus, Josef
Klíčová slova: deflace, devalvace, Engliš, krize, prémiové valuty, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor na začátku uvádí několik názorů na příčiny a možné řešení krize, především v oblasti peněžní soustavy. Odvolává se zde například na názory prof.dr. Engliše nebo na prof. Cassela či Warrena. Uvádí také způsoby řešení krise ve třech nejdůležitějších velmocích, Velké Británii, Německu a USA. V druhé části své přednášky už se zabývá Československem. Rozebírá zde vlivy deflační politiky na ceny, mzdy, nezaměstnanost, výrobu a další. Zmiňuje  Englišovy reformní plány týkající se prémiových valut, a plány, které měly jít přes státní pokladnu. Popisuje všechna pro i proti obou a konečné řešení, kterým bylo snížení zlatého obsahu o 1/6 a devalvace měny...

Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Název: Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: drahota, Engliš, inflace, Klimecký
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor porovnává názory dvou významných českých národohospodářů prof. Karla Engliše a ing. Vladimíra Klimeckého ohledně vázanosti cen statků na ceny zlata. V obou názorech shledává mezery a nesouhlasí plně ani s jednou z těchto osobnosti, důvody nesouhlasu poté stručně popisuje. Zároveň nesouhlasí s rozšířenou myšlenkou té doby, že Československo je nejdražší zemí Evropy, a toto stigma vyvrací na datech velkoobchodních cen v ČSR a v zahraničí z let 1933-1934.

(Barczi Šimon)

Englišova Malá finanční věda a význam Englišovy teorie pro dogmatiku finanční vědy
Název: Englišova Malá finanční věda a význam Englišovy teorie pro dogmatiku finanční vědy
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: Bastable, Bodin, Dalton, daně, daňová únosnost, decentralisace, dogma, Engliš, finanční hospodaření, finanční věda, historická škola, Kaizl, kolektivní potřeba, Locke, Malá finanční věda, noetické hledisko teologické, poplatky, předmět finanční vědy, přesunování daní, samospráva, scholastikové, sociální užitečnost, stát, státní příjmy, státní výdaje, vědecká metoda, velká Finanční věda, Wagner
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se snaží zhodnotit finanční vědu v rámci dogmatického vývoje, která je obsažena v Englišově Malé finanční vědě, což je novým zpracováním velké Finanční vědy. Zpočátku popisuje vývoj nauky o daních a jednotlivé teorémy tak, jak je podávaly starší teorie a snaží se o vysvětlení přínosu nové teorie. Dále shrnuje předmět finanční vědy a popisuje, jaký je její poměr k národnímu hospodářství, uvádí metody finanční vědy. Autor rovněž popisuje, jak Engliš vychází z noetického hlediska teologického, za formu považuje sociální účel, jako obsah uvádí ideál národa zdravého a vzdělaného...

Finální nexus v mechanismu směnného společenství
Název: Finální nexus v mechanismu směnného společenství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, Směna, směnná relace, subjektivní hodnocení statku, teleologická teorie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Práce zabývá mechanismem směny. Kromě definování směny zde autor na základě teleologické teorie hodnotí některé názory Karla Engliše, které Engliš zaznamenal ve svém díle „Národní hospodářství“. Maiwald dochází k závěru, že neodpovídají teleologickým předpokladům, tedy vztahu prostředku a účelu.

(Bartolomová Lucie)

K otázce koncentrace a racionalisace výroby
Název: K otázce koncentrace a racionalisace výroby
Autor: Till, Josef
Klíčová slova: Engliš, hospodářství, racionalizace výroby
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá praktickým pojetím koncentrace a racionalizace výroby v Československu v meziválečném období. Svoji analýzu zakládá na Englišově analýze hospodářského stavu z roku 1926. Jeho závěrem je, že koncentrace a racionalizace probíhají nejednotně a neplánovitě, což je podle něj potřeba změnit v zájmu odstraňování překážek.

(Štegmann Tomáš)

Mezery teologické teorie národního hospodářství
Název: Mezery teologické teorie národního hospodářství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, národohospodářské soustavy, noetika, směna, účel, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)