SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené
Název: Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené
Autor: Boháč, Antonín
Klíčová slova: Novomalthusské hnutí, přirozený přírůstek, úbytek obyvatel
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Článek se zabývá zpomalením populačního růstu v Čechách a na Moravě začátkem 20. století v letech 1902-1910. Autor se snaží nalézt několik důvodů pro pokles přirozeného přírůstku. Jako možné důsledky uvádí růst životní úrovně nebo také slábnoucí vliv církve. Podle statistických dat poté formuluje závěr o vzniku tzv. Novomalthusského hnutí, což je hnutí podporující vědomé omezování plodnosti. Tento trend vedl ve společnosti k trendu maximálně dvou dětí v rodině. Za centrum tohoto hnutí je považována Praha a velká města. Podle autorem předložených dat má na poklesu porodnosti zásadní vliv dostupnost Prahy vzhledem ke sledovaným regionům...

Související autoři

více o hledání