SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní pojištění ve Švédsku
Název: Národní pojištění ve Švédsku
Autor: Klumpar, Vladislav
Klíčová slova: Pensijní fond, Pensijní ředitelství, Švédsko, Všeobecné pojištění pensijní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Tento článek je věnován národnímu pojištění ve Švédsku pro případ invalidity a stáří. Hlavní zaměření tématu je právě na Švédsko, ale autor neopomněl porovnat systém pojištění ve Švédsku se systémem v Československu. Příspěvky vybrané od pojištěnců jsou shromažďovány v pensijním fondu. Zajímavé je právě přesné vyčíslení investovaných částí pensijního fondu.

(Pajerová Eva)

Související autoři

více o hledání