SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Deflační a racionalisační teorie krise
Název: Deflační a racionalisační teorie krise
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: deflace, hospodářská čísla, krize, racionalizace, státní finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Engliš popisuje specifické znaky, průběh a vnitřní souvislosti racionalizační a deflační krize. Tvrdí, že při racionalizační krizi je úbytek kupní síly propuštěných zaměstnanců vyvážen zvýšením kupní síly ostatních. Výroba ani státní hospodářství se neocitají v krizi, neboť odbyt se nemění a nižší ceny jsou vyváženy úsporami ve mzdách, navíc roste daňová únosnost, čímž může stát zvýšit daně a stabilizovat tak státní finance. Naopak deflační krize působí značné krize státních financí a škodu všem třídám obyvatelstva kromě kapitalistů...

Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Drachovský, Josef
Klíčová slova: Daně, Dávky, Finanční věda, Národní hospodářství, Poplatky, Přímé daně, Státní finance, Taxy, Veřejné hospodářství, Veřejné úhrady
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor se v knize zabývá naukou o financích a veřejném hospodářství. Hovoří zejména o veřejných úhradách a jejich typech, daních, státním dluhu, veřejných financích a národním hospodářství. V knize je zmiňována nejen aktuální situace, ale také historický vývoj.

(Havlíček Jan)

Kontrola hospodářství státního
Název: Kontrola hospodářství státního
Autor: Körner, Eduard
Klíčová slova: kontrolní mechanismy, státní finance, účetní dvůr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Průřezové zkoumání otázky kontroly státních financí ve vybraných zemí Evropy. Autor dává nahlédnout do uspořádání ve Francii (nejvíce pozornosti), Belgii, Itálii, Anglii, ale i Polsku, Rakousku a ČSR. V těchto zemích pak stručně zkoumá, jaké nástroje jsou užity ke kontrole, zaměřivše se především na instituci účetního dvora.

(Olekšák Petr)

Kterak lze loterními půjčkami opatřiti kapitály potřebné k projektovaným investicím
Název: Kterak lze loterními půjčkami opatřiti kapitály potřebné k projektovaným investicím
Autor:
Klíčová slova: financování investic, investice, kapitál, půjčky, státní finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Článek se zabývá možnostmi financování státních investičních projektů. Odmítá zvyšování daní i možnost splácení dluhů inflací. Představuje možnost získání levného úvěru pomocí loterijních a prémiových půjček, u kterých má stát výhradní vydávací právo. Jejich výhodnost dokazuje na datech

(Mudra Martin)

Státní finance v letech 1935-37
Název: Státní finance v letech 1935-37
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: rozpočet, státní dluh, Státní finance, státní správa
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Vladimír Klimecký čtenářům v tomto textu poskytuje zevrubný pohled na státní finance v letech 1935 až 1937, které se ani v tomto období nepodařilo uvést do skutečné rovnováhy. V úvodu se zabývá hospodářstvím státní pokladny, následně rozpočty za jednotlivé roky, hospodářstvím státní správy a státním dluhem. V závěru nastiňuje, jakým směrem by se státní finance měly ubírat do dalších let a poukazuje na některé změny, které by bylo potřeba provést k dosažení lepších čísel.

(Šimek David)

Všeobecné účetnictví
Název: Všeobecné účetnictví
Autor: Drachovský, Josef
Klíčová slova: dopika, kameralismus, státní finance, státní účetnictví, Účetnictví
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Studie je důležitým teoretickým doplňkem univerzitních přednášek rakouského účetnictví začátku 20.století. Popisuje základní národohospodářské, právní a účetní pojmy a věnuje se podrobně  kameralistickému, dopickému a všeobecnému národnímu účetnictví.

(Dobešová Jana)