SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský podklad ženské otázky
Název: Hospodářský podklad ženské otázky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Pracovní právo, Šovinismus, Trh práce, Vzdělání, Ženská otázka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Podle autora svobodné ženy usilují o přístup ke vzdělání, aby se mohly zapojit do úřednických profesí. Protože je cena jejich práce nižší než cena práce mužovy (mají nižší životní náklady), snižují na trhu celkovou cenu práce. Aby muž uživil rodinu, vhání pak do práce i svou ženu a děti. O škodlivosti zapojení žen do práce svědčí zákonodárství, které ženskou práci upravuje. Vdané ženy musí zůstat s rodinou, aby neohrožovaly její mravní vývoj.

(Běláčková Vendula)

Studium ciziny
Název: Studium ciziny
Autor: Nermut, Karel
Klíčová slova: mezinárodní vztahy, Vzdělání
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Článek nabízí pohled zaměřený na probíhající růst významu znalosti mezinárodní politiky, důležitých světových kultur, států a národností. Snažení vzdělávací je sledováno v rozvojových krocích Pruska. Tyto kroky jsou pak sledovány zpětně až do 18. století. Vzdělávání je dle autora nejvíce ložené v instituci univerzit, které je následně věnováno nejvíce pozornosti, co se rozvah o zlepšení stavu v Rakousk-Uhersku týče.

(Olekšák Petr)