SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Agrární anketa
Název: Agrární anketa
Autor:
Klíčová slova: agrární anketa, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Agrární anketa byla provedena roku 1896, aby zjistila zemědělské poměry v království Českém. Anketa, ale nepodala dostačující informace o příčinách vzniku doposud známých  problémů (zadlužování selského majetku, nízkých cenách obilí nebo vysokých cenách dobytka), ale pouze tyto problémy dopsala. Anketa dále přináší pedologický popis oblasti a roztřídění pozemkového majetku. Dále informuje o nedostatku luk, což může být problém při stále se zvyšujícím počtu chovaného dobytka. Anketa také přináší informace o pozemkovém a osobním zadlužení a růst dluhů konstatuje ve všech obvodech království Českého...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání