SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obchodněpolitické otázky československé
Název: Obchodněpolitické otázky československé
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: agrární cla, politika finanční, politika měnová, politika obchodní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Dr. Antonín Basch v tomto textu popisuje poválečný vývoj v československém zahraničním obchodě. Hned v úvodu se pohoršuje nad některými ochranářskými tendencemi poválečných ministrů obchodu, nicméně dodává, že je již úspěšně započata cesta k postupné liberalizaci.
Jako zásadní vidí rychlý posun od povolovacího režimu k celní ochraně, postupné snižování cel na výrobní zboží, nicméně zachování mírné ochrany v zemědělství.
Důležitost také přikládá dokončení procesu uzavírání obchodních smluv, československé zboží je stále na některých trzích diferencováno a tarifováno nevýhodněji než je tomu u jiných států.
V závěru se krátce zmiňuje o možnosti ustanovení evropské celní...

Základy agrárního hospodářství v Rakousku
Název: Základy agrárního hospodářství v Rakousku
Autor: Tykal, Karel
Klíčová slova: agrární cla, agrární hospodářství, Strakosch
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek popisuje dílo dr. Strakosche, ve kterém autor popisuje čtyři hlavní přirozené kulturní oblasti Rakouska (alpskou, severozápadní, severovýchodní a země krasové). Zabývá se nedostatky veřejné správy, jež spatřuje v konkurenci mezi státní správou a autonomií, které jsou stupňovány častými změnami v ministerstvech. Další problémy spatřuje ve špatném vzdělání obyvatelstva, pomíšenosti pozemků, nepříznivých dopravních poměrech, vysokých provozních nákladech a vysoké pozemkové dani. Další oddíl knihy je věnován otázce účinku agrárních cel. Na konci autor článku poukazuje i na kritiky tohoto díla a v závěru knihu sám stručně hodnotí.

(Voborníková Tereza)