SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K otázce Kartelové
Název: K otázce Kartelové
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: agrární krize, cukrovarnictví, kartel, národní hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Tento článek se věnuje problematice kartelů. Již od samotného úvodu je zřejmé, že autor neodsuzuje kartelové uspořádání, ale spíše se snaží uvažovat a na příkladech vysvětlovat, čím mohou kartely hospodářství prospět. Autor hledí na celou situaci s nadhledem a věnuje se i nebezpečím a nástrahám, které v sobě kartelové uspořádání skrývá. V druhé polovině článku se autor věnuje tehdejší agrární krizi a otázce kartelů, zejména pak v cukrovarnictví (organizovaný kartel by zde měl fungovat jako obrana proti nadvýrobě a tudíž snižování výkupních cen). Je zde zdůrazněna nerovnost hospodářského „boje“ mezi kartelem průmyslníků a zadluženými sedláky...

Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách
Název: Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: agrární krize, dluhy, půjčka, úrok, úroková míra, záložny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

V úvodu článku se autor zmiňuje o aktuální situaci, co se týče úrokové míry v daném období a zabývá se jednotlivými příčinami a jejich důsledky. Dále se v článku setkáváme se statistickým výkazem úrokové míry u dluhů (zapsaných) z roku 1881, který je doplněn popisem a komentářem ohledně možných příčin dané situace. Autor uvádí tabulku s výpočty úrokové míry u dluhů nově zapsaných v jednotlivých letech (1879, 1885, 1890) s následným důkladným rozborem těchto údajů. V další tabulce je poté uveden i přepočet vzhledem k celkovému dluhu opět s náležitým rozborem.
V druhé části článku se autor věnuje úrokové míře z pohledu bankovnictví...