SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Název: Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, národohospodářství, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Text k události 60. výročí narození významného národohospodáře Albína Bráfa stručně seznamuje s jeho hospodářskou činností. Autor popisuje Bráfovo hospodářskopolitické působení a oceňuje jeho snahy v oblasti posílení českého hospodářství, jeho názory na reformaci a Bráfovu činnost v oboru agrární politiky a na poli sociální politiky. Kladně hodnotí jeho snahy v oblasti národohospodářské politiky a obdivuje se mu i jako osobnosti.

(Marková Tereza)

Národohospodářská politika
Název: Národohospodářská politika
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Agrární politika, Obchodní politika, Průmyslová politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha popisuje strukturu národohospodářské politiky a tři její segmenty formou učebnicového výkladu.

(Pešek Martin)

Prof. Dr. Cyril Horáček
Název: Prof. Dr. Cyril Horáček
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, cedulové bankovnictví, Cyril Horáček
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Stručný medailon sepsaný k příležitosti šedesátých narozenin prof. Dr. Cyrila Horáčka. Uvedeny jsou jeho studijní i pracovní úspěchy a zkušenosti, díla, spojitosti s jeho učitelem Dr. Albínem Bráfem a teorie týkající se zejména agrární a sociální politiky, bytové politiky velkoměst, cedulového bankovnictví a měny.

(Doležalová Alena)

Snahy agrární politiky a nové obchodní smlouvy
Název: Snahy agrární politiky a nové obchodní smlouvy
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: agrární politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1898
   
Abstrakt:

V tomto článku se autor věnuje dvěma tématům: snahám agrární politiky u nás a hlavně v sousedním Německu, a novým obchodním smlouvám a jejich možnostem.
První část článku je věnována popisu a hodnocení agrární politiky u nás v porovnání s Německem. Autor vypichuje zejména ty oblasti, kde bychom se měli přiučit. V druhé části se věnuje obchodním smlouvám a tomu, jaké povinnosti a práva nám na jejich základě vyvstávají.
Na závěr se věnuje problémům, které vznikají především v politických kruzích a souvisejí převážně s národnostním a nacionálním smýšlením.

Týř Pavel