SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jaké jsou reálné mzdy v Sovětském svazu
Název: Jaké jsou reálné mzdy v Sovětském svazu
Autor: Bajkov, A. M.
Klíčová slova: cenová hladina, kolchoz, NEP, normované ceny, pětiletý plán, průměrná reálná mzda, přídělový systém
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor se v článku zaměřuje na porovnání reálných dělnických mezd v období prvních dvou pětiletek s předválečným rokem 1913. V letech 1917 – 1921 v období tzv. vojenského komunismu došlo k velkému poklesu průmyslové i zemědělské výroby, rozvratu peněžní soustavy a k naturalizování směny. Východiskem svízelné dělnické situace se podle Lenina měla stát nová hospodářská politika NEP. Ačkoli uplatnění NEPu znamenalo růst zemědělské i průmyslové výroby a zároveň i reálných mezd, až do začátku první pětiletky v roce 1928 byla reálná mzda dělníka na nižší úrovni než v předválečném období...

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Kupni síla peněz, výše důchodů a úroková míra
Název: Kupni síla peněz, výše důchodů a úroková míra
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cenová hladina, hodnotová teorie peněz, inflace, kupní síla peněz, Kvantitativní teorie peněz, metalistická teorie peněz, množství oběživa, nominalismus, platební síla peněz, úroková míra, úsporná síla peněz, úvěrová teorie peněz, výše důchodu
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá veškerými doposud známými peněžními teoriemi: kvantitativní teorie, metalistickou  teorií , důchodovou teorií a úvěrovou teorií. Na závěr definuje teorii svoji: „hodnotová teorie peněz“.

(Havlínová Nikola)

O účincích československé devalvace
Název: O účincích československé devalvace
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: cenová hladina, Československo, devalvace, nezaměstnanost, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Text je kritikou recense Dr. Vilibalda Mildschuha: „Conséquences de la modification du régime monétaire tchécoslovaque du 17 février 1934“, která se zabývá účinky československé devalvace na hospodářství Československa.
Kritika je rozdělena na tři části. První část se popisuje účinky na ceny, druhá část účinky na vývoz a třetí část účinky na nezaměstnanost. Autor tohoto článku kritizuje Dr. Vilibalda Mildschuha, že jeho posudek vyznívá neoprávněně nepříznivě, poněvadž je založen pouze na povšechných tvrzeních a na nesystematicky studovaných statistikách...

Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Název: Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: cenová hladina, cenové cykly, cenový index, ceny, měna, stabilní měna, tabelární měna, úvěrová teorie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá cenovou stabilizací, která není základním nosným problémem. Nosným problémem je konjunkturální teorie, ale není správné se pouštět do hledání správné konjunkturální teorie, protože ekonomie jako věda má být vědou pasivní, má pouze dané jevy pozorovat a popisovat.

(Havlínová Nikola)

Vývoj cen a co z něho vyplývá
Název: Vývoj cen a co z něho vyplývá
Autor: Houdek, Antonín
Klíčová slova: cenová hladina, cenové indexy, Inflace, komodity, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem...