SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii
Název: Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: cenová teorie, Goosen, Liefman, subjektivismus, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Jak název napovídá, článek rozebírá cenovou teorii ve vztahu k subjektivismu. Autor začíná jednoduchým vysvětlením cenového mechanismu, který pak rozebírá více dopodrobna a opírá se o teorie jiných autorů, např. Goosena, Liefmana.

(Vlček Martin)

Teorie cenová
Název: Teorie cenová
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: cenová teorie, Dr. Franke, Karel Engliš, směna, Teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

V článku autor navazuje na předchozí pře s poslancem, ekonomem a ministrem školství a národní osvěty Dr. Frankem. V první části článku je otisknut článek Dr. Franka, na který reaguje. K. Engliš na něj odpovídá a vysvětluje svou cenovou teorii. Článek je napsán odborným jazykem, ilustrován diagramy.

(Šafr Karel)

Související autoři

více o hledání