SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nauka o mezdním fondu
Název: Nauka o mezdním fondu
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: dějiny ekonomických teorií, dělnictvo, ekonomové, fyziokraté, mezdní fond, národohospodářské zákony, oběžný kapitál
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Dílo se zabývá problematikou mezdního fondu a jeho literárně-historickým původem. Autor popisuje stoupence a odpůrce této nauky, vývoj myšlení jednotlivých ekonomů a knihu zakončuje závěrem, že nauka o mezdním fondu je mylná.

(Rybová Lucie)

Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné
Název: Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné
Autor: Dobiáš, Kazimír
Klíčová slova: banka, burza, cena, dějiny ekonomických teorií, dopravní politika, důchod, finančnictví, hodnota, oběh, peníze, podnikání, populační politika, spotřeba, výroba
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky národního hospodářství. V prvním oddíle se především věnuje nauce o výrobě, oběhu, distribuci zisků a o spotřebě. V dalších částech se pak dočteme o hospodářské a rozpočtové politice. Závěrem autor nabízí stručný nástin dějin ekonomického myšlení od dob Adama Smithe.

(Mádr Pavel)