SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O dani osobní z příjmu
Název: O dani osobní z příjmu
Autor: Hanačík, Vladimír
Klíčová slova: daň z příjmu, režijní výdaje, ryzí příjem, zákon č. ř. z. 220 o přímých osobních daních
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Podnětem k článku bylo zavedení nového zákona o přímých osobních daních, který nabývá platnosti 1. ledna 1898 a který upravuje osobní daň z příjmu lišící se od dosavadní daně z příjmu. Autor se podrobně vyjadřuje ke všem částem zákona, tedy k tomu, že zdanění podléhají jen fyzické osoby, jmenuje, kdo je od daně osvobozen, že předmětem daně je jen ryzí příjem (který ale není nikde definován, jen je vyjmenováno, co tímto příjmem je a co se od něho odečítá jako výdaje režijní, které jsou nutné k dosažení příjmu)...