SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dopravní politika
Název: Dopravní politika
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Doprava, dopravní prostředky, dopravní trasy, letectví, plavba, silnice, železnice
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá celkovou koncepcí dopravní politiky jako důležité součásti hospodářství států. Kniha je rozdělena na dvě části, v první se autor snaží popsat jednotlivé druhy tehdejších dopravních cest, jejich základní funkce a důsledky tehdejšího překotného vývoje dopravních prostředků. V druhé části se autor zaměřuje na podrobnější popis jednotlivých druhů dopravních cest a prostředků, popisuje jejich historický vývoj, současný stav a jejich funkce v dobovém hospodářství.

(Bláha Jan)

Související autoři

více o hledání