SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sanace hornického pojištění
Název: Sanace hornického pojištění
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: důchody, hornické pojištění, sanace, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Tento článek se zabývá vzrůstající neschopností financovat nároky horníků při plnění povinného pojištění. Hrazení pouze ze strany zaměstnavatele a horníka je nedostačující k pokrytí veškerých plateb důchodů horníků, vdovských či sirotčích důchodů. První návrh sanace hornického pojištění ještě zachovává samostatnost hornického pojištění při krácení nároků asi o třetinu. Další možné řešení spočívá na spojení hornického pojištění s pojištěním sociálním, avšak v tomto případě by nebyly zachovány veškeré výhody plynoucí z pojištění, a to již zmíněný vdovský důchod nebo zdravotní pojištění.

(Vokurková Lucie)

Související autoři

více o hledání