SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O hospodářskou samostatnost malého státu
Název: O hospodářskou samostatnost malého státu
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: hospodářská samostatnost, mezinárodní obchod, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Jan Stocký se v publikaci věnuje úvahám o hospodářské soběstačnosti tehdejšího Československa, které byly v té době velmi rozšířené vlivem velkého množství ochranářských opatření jednotlivých zemí. Jedná se tedy o studii, zda by bylo tehdejší Československo schopné být hospodářsky samostatné.
Autor analyzuje závislost tehdejšího Československa na obchodu s ostatními zeměmi. Zjišťuje intenzitu této závislosti a zamýšlí se nad možnou substitucí takovými surovinami, které by nahradily suroviny, na jejichž dovozu bylo tehdejší Československo závislé...

Související autoři

více o hledání