SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Několik poznámek k našemu nejnovějšímu hospodářskému vývoji
Název: Několik poznámek k našemu nejnovějšímu hospodářskému vývoji
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: hospodářsky vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

V ekonomice je viditelný kontrast mezi neúspěchy v politické oblasti a rozmachem hospodářství. Rozvíjí se bankovní sektor, roste množství finančních prostředků, jsou uvedeny oblasti, které zaznamenaly největší rozvoj za posledních 10 či 5 let. Vznikla nová odvětví průmyslu, vzkvétala města. Německé velkostatky přecházejí do českého vlastnictví, není tomu naopak.
Otázkou je, zda je vývoj stabilní, bude pokračovat, a český národ bude nadále bohatnout a dostane se na výsluní evropských ekonomik. Nedošlo k tomuto vývoji kapitalistickým způsobem, jako je tomu v Uhrách, které byly silně agrární a k jejichž rozvoji došlo hlavně díky investicím ze zahraničí...