SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Rakouské obchodní smlouvy a zemědělství
Název: Rakouské obchodní smlouvy a zemědělství
Autor: Fiedler, František
Klíčová slova: celní tarif, mezinárodní obchodní smlouvy
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Článok sa zaoberá medzinárodnými obchodnými zmluvami Rakúska s ostatnými krajinami sveta. Začiatkom druhej polovice 19. storočia až do r. 1879 bol zaznamenaný trend znižovania, a v niektorých prípadoch i úplného rušenia tarifných a netarifných opatrení na potravinárske komodity. Obrat k ochranárskej politike bol zahájený v Nemecku colným tarifom z r. 1879, po tom ako sa na európskom trhu začali presadzovať americké dodávky obilia na úkor ruských vývozcov, ktorí nedokázali konkurovať lepšej americkej dopravnej vybavenosti. Rakúske clá sa vyvíjali podobným spôsobom. Avšak v roku 1892 nastala v zahraničných obchodným vzťahoch dôležitá zmena...