SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Historický vývoj pojišťovnictví
Název: Historický vývoj pojišťovnictví
Autor: Svoboda, Karel
Klíčová slova: hospodářské dějiny, mezinárodní srovnávání, pojistné právo, pojištění osob, pojišťovnictví, pojišťovny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V knize je popsán vznik a vývoj pojišťovnictví od jeho počátků ve starověkém Římě po rok 1910. Jsou zde popsány požární, životní a sociální pojišťování v různých státech Evropy, především situace v Německu a Rakousko-Uhersku. Autor srovnává soukromé a veřejné pojišťování, dobrovolné a nucené. Popisuje různá národní specifika pojišťování.

(Marková Tereza)

Platební bilance 32 států v letech 1931 a 1932
Název: Platební bilance 32 států v letech 1931 a 1932
Autor: Roos, Zdeněk
Klíčová slova: mezinárodní srovnávání, platební bilance, zahraniční obchod, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá zkoumáním publikace Společnosti národů popisující detailní změny ve struktuře platební bilance 32 států včetně USA, Velké Británie a Japonska v letech 1931 a 1932. Základní položkou je hodnota zahraničního obchodu, zkoumá jeho pokles v posledních letech a důvody, které k tomu mohly vést. Zabývá se i změnou struktury zahraničního
obchodu – přelivem z bilaterálního na triangulární obchod, dále funkcí položky zlato na účtech platebních bilancí států a zmiňuje přesun krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

(Vokurková Lucie)