SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Motorová orba
Název: Motorová orba
Autor: Bašus, Albín
Klíčová slova: motorová orba, pluh, traktor, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Tento článek se týká poznámek k pražské hospodářské výstavě. Na trh se dostává nový výrobek pro usnadnění tvorby, kterým je motorový pluh.
Všude, kde začíná práce strojová, vznikají metody technické práce. Projevují se ve změně rychlosti a ekonomičnosti. Rychlost je důsledkem zvýšení pracovní intenzity a výkonnosti, zatímco ekonomičnost zvyšuje racionální výrobu. Dalo by se tedy říci, že motorová orba přináší intenzivní a racionální hospodaření.   
Doposud se používala parní orba pouze na velkostatcích a elektrická jen ve velmi malé míře. Nedostatek dělnictva, píce a tažného skotu vedl k výrobě motorického pohonu...

Související autoři

více o hledání