SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Česká akademie, deflace, dvojitá měna, emise, Hlávka Josef, mincovní soustava, náprava měny, Národohospodářský ústav, státovky, stříbrná měna, stříbro, Wiehl Antonín, zlatá měna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, A. Hlávka a Wiehl.In Albín Bráf Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s. 169-178
Autor rozebírá poslední vůle Josefa Hlávky a Antonína Wiehla, kteří se rozhodli poskytnout finanční podporu českým a slovenským vědcům a umělcům. Výnos z Hlávkovy nadace má být rozdělen mezi Českou akademii, Národohospodářský ústav a Studentské koleje v poměru 58,5:20:21,5. Výnos z Wiehlova fondu má být každoročně stejnými částkami rozdělen na podporu výzkumů v oboru přírodních věd a na podporu technických vynálezů Čechů a Slováků.

Svatošová Simona

BRÁF, Albín. O nápravě naší měny. In  Albín Bráf - Život a dílo...

Co bude s našimi penězi?
Název: Co bude s našimi penězi?
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: devalvace, náprava měny, odluka, ochrana měny proti znehodnocení, okolkování, růst cenové hladiny, zákonná devalvace
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Popis schůze zástupců všech vrstev obyvatelstva, kde se projednávají hlavní hospodářské problémy po vzniku Československa jako je odluka měny, cenová stabilizace, růst cen a důchodů, zda se budou platit válečné dluhy, jak zákonem devalvovat měnu a jakým způsobem provést odluku měny Německo-Rakouského a Uherského státu. Jaké jsou všechny možné výhody a úskalí těchto hospodářských opatření.

(Havlínová Nikola)