SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Název: O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Autor: Vondruška, E.
Klíčová slova: národnostní aspekty, pozemková reforma, sociální aspekty, soukromé vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Článek se zabývá československou pozemkovou reformou z hlediska oprávněnosti zásahů do soukromého vlastnictví a jejich únosné míry. Popisuje rozdílné přístupy k tomuto problému u velkých osobností ekonomie a sociální důsledky této rozsáhlé reformy.

(Vlček Tomáš)

Související autoři

více o hledání