SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Název: Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, národohospodářství, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Text k události 60. výročí narození významného národohospodáře Albína Bráfa stručně seznamuje s jeho hospodářskou činností. Autor popisuje Bráfovo hospodářskopolitické působení a oceňuje jeho snahy v oblasti posílení českého hospodářství, jeho názory na reformaci a Bráfovu činnost v oboru agrární politiky a na poli sociální politiky. Kladně hodnotí jeho snahy v oblasti národohospodářské politiky a obdivuje se mu i jako osobnosti.

(Marková Tereza)

Albín Bráf, život a dílo. Díl 1, Paměti
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 1, Paměti
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Axamit Ignác, finanční právo, František L. Rieger, Hlávka Josef, Jiří Pražák, Josef Kaizl, Karel Mattuš, Matouš Talíř, Národohospodářský ústav, národohospodářství, nekrolog, soukromé právo, střední školy, školství, veřejné právo, vlastenectví
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. Frant. Lad. Rieger. In: Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s.123-124.
Nekrolog oslavuje osobu Františka Ladislava Riegera, jeho dílo, vlastenecké cítění a odhodlání za své myšlenky bojovat, avšak zmiňuje i časy, kdy byl odmítán, nechtěn a považován za zrádce. Nekrolog začíná oslavným popisem jeho poslední cesty.

Vokurková Lucie

BRÁF, Albín. Jiří Pražák. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. (Paměti), Josef Gruber (ed.), Praha: Vesmír, 1922, s. 119–122
Článek je nekrologem Jiřího Pražáka, který 29. března 1905 podlehl nemoci. Jiří Pražák (1846-1905) byl dvorním radou a 30 let profesorem rakouského veřejného práva...

Vzpomínáme na prvního českého pěstitele nauky nárohospodářské
Název: Vzpomínáme na prvního českého pěstitele nauky nárohospodářské
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: národohospodářství, politika, Rieger
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

V tomto článku se Horáček po 25 letech ohlíží a celkově hodnotí život a dílo Františka Ladislava Riegera. Zejména vyzdvihuje jeho snahu o zviditelnění národohospodářství a to ještě v tobě, kdy se ostatní zabývali otázkami mluvnice atp. Na závěr Horáček konstatujee, že bychom měli pečovat o náš stát, protože tím vzdáváme Riegerovi největší čest.

(Bejdová Markéta)