SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: clo, daně, deficit, dějiny vědy finanční, dluh, finanční věda, hospodářství, nepřímé daně, progresivní míra zdanění, přímé daně, rozpočet, soustava daní
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Psána psacím písmem s občasným podtržením důležitých pasáží nám tato kniha odhaluje Bráfovy představy o fungování státu z pohledu financí. Od vymezení základních pojmů jako veřejné hospodářství, normální míry výdajů, či nepřímé daně postupuje dál. Dívá se na příjmy a výdaje státního rozpočtu a snaží se nalézt cesty, kterými docílit co nejlepšího rozdělení státních příjmů. Největší část knihy je pak věnována daním a s tím spojeným zamyšlením, proč by kdo měl platit právě onu daň a za jakým účelem má ona být využita. Bráf se občas odvolává na jiné významné osobnosti ekonomického myšlení, nebo jejich díla ve snaze nalézt objektivní řešení, které by se dalo aplikovat globálně...

Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: daně, daně obchodové, dluh, finance, finanční hospodářství, finanční soustava, finanční věda, nepřímé daně, poplatky, přímé daně, rozpočet, spotřební daň, subjektní daně, výnosové daně
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Finanční věda je kniha, respektive učebnice, napsána psacím písmem jako rukopis a ukazuje názory a představy profesora Bráfa na finanční hospodaření státu. Vymezuje základní pojmy spojené s hospodařením státu a směřuje až k podrobnému rozdělení a vysvětlení daní.

(Boček Jan)

Hospodářství sborů samosprávných
Název: Hospodářství sborů samosprávných
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: nepřímé daně, přímé daně, spotřební daně, státní rozpočet
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Od roku 1889 byl státní rozpočet v přebytku až o 30 mil. zlatých, ale zemské, okresní a obecní rozpočty vykazovaly deficit a nestačily na potřeby veřejného hospodářství. Problémem je, že daně přímé i nepřímé byly vyhrazeny jen pro stát a okresy neměly téměř žádné samostatné vlastní příjmy. Tímto se docílilo zvýšení daní přímých, ze kterých se část poskytovala autonomním celkům. Ale autor zde popisuje značné komplikace ze zvýšení přímých daní a dále uvádí následky případného zvýšení daní spotřebních.

(Zaderlíková Šárka)