SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Archiv pro dějiny průmyslu v Čechách
Název: Archiv pro dějiny průmyslu v Čechách
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: bilance, dějiny průmyslu, obchodní kniha, výroční zpráva
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Autor v článku navrhuje vytvoření archivu pro dějiny průmyslu v českých zemích. Inspiruje se v té době 2 roky starým archivem, věnujícím se stejné oblasti v sousedním Německu. Ústav by podle autora mohl být veden buď pod technicko-historickým muzeem, které by tak konečně byl důvod založit, anebo pod knihovnou c. k. vysokých škol technických v Praze. V obou případech by se jednalo o archiv obsahující veškeré prameny tištěné (výroční zprávy, bilance, ceníky atd.), ale i netištěné (obchodní knihy a obchodní korespondence). Právě problematikou získávání netištěných pramenů se článek také zabývá.

Salák Ondřej

Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Název: Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daňové osvobození, domácnost, dvojí zdanění, fyzická osoba, jmění, kapitál, komoditní společnost, konkurence, obchodní kniha, obchodní společnost, obchodní zákon, podíl na zisku, podnik, poplatník, právnická osoba, všeobecná daň výdělková, výnos, výnosová daň, zdanění, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku začíná modelovým sporným příkladem, na kterém ukazuje základní charakteristické znaky a zkoumá otázku zdanění. Nejprve se zabývá všeobecnou výdělkovou daní u fyzických osob, jejím předmětem a věcným vymezením, rozlišuje u těchto osob hospodářství výdělečné a spotřební a zkoumá, které výnosové statky jsou podrobeny výdělkové dani. Dále vymezuje zásady obchodního zákona o vedení obchodních knih. U právnických osob určuje, co je předmětem jejich daně...