SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obchod soukromý či postátněný?
Název: Obchod soukromý či postátněný?
Autor: Pimper, Antonín
Klíčová slova: družstevnictví, maloobchod, obchodnictví, soukromý obchod, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1946
   
Abstrakt:

Autoři se v této knize v několika kapitolách snaží upozornit na důležitost soukromého obchodu v hospodářství.
V úvodních kapitolách se dočteme o historii obchodu, která je rozdělena do čtyř fází: primitivní hospodářství (výměna věci za věc), cechy, osadní trhy a doba vynálezů průmyslových strojů. Je zde zmínka i o různých školách myšlení a jejich pohledy na obchod.
V celé knize je kladen důraz na hlavní poslání obchodníka, kterým je být k službám zákazníkovi a veřejnosti. Šizení a hromadění bohatství jako hlavní cíl je projevem primitivního hospodářského myšlení. Být obchodníkem je umění, které vyžaduje mnoho znalostí a široký úsudek...

Sociální a kulturní význam měst
Název: Sociální a kulturní význam měst
Autor: Bláha, Arnošt
Klíčová slova: městský život, obchodnictví, právo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Tento článek řeší otázku městského života. Část obyvatelstva chce žíti novým způsobem a snaží se oprostit od venkovského života. Hlavní příčinou vzniku měst jsou měnící se hospodářské poměry. Města by mohla vznikat až tehdy, když se část obyvatelstva bude moci věnovat novým zaměstnáním a nebudou připoutáni k půdě.
V minulosti (13. stol.) bylo nejprve zemědělství. Až poté, co byl nadbytek lidí a plodin, byla zde možnost utváření řemeslného povolání. Dříve chodili nabízet své služby od vsi ke vsi. Později volili pevná sídla v blízkosti vesnic, kde se lidé shromažďovali (poutnická místa, podhradí či tržiště). Tito lidé se oddělili od venkova a zaměřili se pouze na řemeslnickou práci...