SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Reformy sociálního pojištění v česko-slovenské republice
Název: Reformy sociálního pojištění v česko-slovenské republice
Autor: Gallas, Jan
Klíčová slova: bratrská pokladna, pensijní pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Dr. Gallas se v úvodu svého textu zaměřil na rakouské sociální pojištění, a z něj vycházející pojištění československé. Vypočítává různé sazby různých typů pojištění, vedle nemocenského např. úrazové, starobní a podobně.
Porovnává československé pojištění i se zahraničními, převážně ze zemí západní Evropy. Oceňuje přínos reforem, které již v této oblasti v Československu proběhly, nicméně upozorňuje, že značný kus práce politické představitele země stále čeká.

(Kučera Ondřej)

Stanovení rozsahu pensijní povinnosti
Název: Stanovení rozsahu pensijní povinnosti
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: duševní práce, fyzická práce, pensijní pojištění, pensijní povinnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek se zaobírá plánovanou novelizací zákona o penzijním pojištění. Věnuje se zejména stanovení rozsahu povinného penzijního pojištění v návaznosti na typ vykonávané práce. Většina textu se zabývá přesnou definicí práce duševní a práce fyzické, která je potřebná pro určení pojistné povinnosti. Na závěr článku je uveden závěr speciálně ustavené komise, jenž přesně vypisuje, pro koho je pojištění povinné a kdo je z pojistné povinnosti vyňat.

(Faustová Tereza)