SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářská politika nového Československa ve světle poznatků moderní ekonomiky
Název: Hospodářská politika nového Československa ve světle poznatků moderní ekonomiky
Autor: Halbhuber, Jaroslav
Klíčová slova: makroekonomické ukazatele, Plánování, přechod na mírové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Kniha se zaměřuje na převedení válečného hospodářství v mírové, spojení ekonomické dokonalosti a sociální spravedlnosti. Jsou uváděny komentáře liberálu k plánování. Pohledy na měnovou reformu, na státní zadlužení, přebytek kupní síly nebo cenové zvýšení. Závěry jsou, že republika se nepřibližuje k socialismu, ale posiluje se kapitalismus.

(Kučerová Alice)

Úspory a investice
Název: Úspory a investice
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: autarkismus, devalvace, investice, J.M. Keynes, kapitál, Karel Engliš, Karel Marx, konjunktura, krize, národní hospodářství, plánování, spoření, tezaurace, úspory, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V některých článcích autor reaguje nebo rozebírá poznámky jiných glosátorů své doby či zmiňuje autory různých názorů. Kniha je rozdělena do tří částí – články teoretické, polemické, kritické a programové.
V první části se autor zabývá teoretickými poznatky, ve druhé je již adresný a ve třetí části navrhuje systémové řešení. V úvodu hodně rozebírá kriticky i souhlasně Keynese a jeho dílo Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz a konfrontuje jej se svými názory či s realitou.
Autor také rozlišuje různé druhy úvěrů, např...