SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu
Název: Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: Německo, pojišťování, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Odlišnost dvou pojišťovacích systémů v Německu a Rakousku můžeme znázornit na míře rozvinutosti (v Německu na vyšší úrovni) a stupni mravní kázně (u nás se „žije lépe“, ale kvetou zde hospody a jiný přepych). Vydání zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků v Rakousku bylo spíše splátkou sociálně politického dluhu. Tento zákon byl vydán z několika důvodů, vyvolávajících dnes sociální otázky. Pro úředníky je charakteristická větší míra vzdělanosti (delší školní docházka), která je potřebná k výkonu zaměstnání. Opatření vdov a sirotků musí být vyšší ve srovnání s námezdními dělníky (školní docházka dětí bývá kratší a ženy jsou zvyklé na práci)...

Související autoři

více o hledání