SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Funkce pojišťování v československém národním hospodářství
Název: Funkce pojišťování v československém národním hospodářství
Autor: Krejčí, Ferdinand
Klíčová slova: funkce pojištění, pojišťovnictví, sociální pojištění, stabilita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Na začátku textu autor popisuje pojištění jako instituci vyvinutou u společností, které vytvořily hodnoty hodné pojištění, dále pokračuje letmým popisem historickým vývojem československého pojišťovnictví. Popisuje základní funkce pojištění, především potom ochrannou a podpůrnou funkci a na konkrétních příkladech ukazuje výši vyplacených náhrad pojišťovnami. Autor se také zabývá životním, zdravotním a sociálním pojištěním, kde s vypořádává s námitkami o přílišné drahotě takového pojištění, které vysvětluje mimo jiné více než 30% akvisičními výdaji pojišťoven...

Historický vývoj pojišťovnictví
Název: Historický vývoj pojišťovnictví
Autor: Svoboda, Karel
Klíčová slova: hospodářské dějiny, mezinárodní srovnávání, pojistné právo, pojištění osob, pojišťovnictví, pojišťovny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V knize je popsán vznik a vývoj pojišťovnictví od jeho počátků ve starověkém Římě po rok 1910. Jsou zde popsány požární, životní a sociální pojišťování v různých státech Evropy, především situace v Německu a Rakousko-Uhersku. Autor srovnává soukromé a veřejné pojišťování, dobrovolné a nucené. Popisuje různá národní specifika pojišťování.

(Marková Tereza)

Příspěvek ku pojišťování proti ohni
Název: Příspěvek ku pojišťování proti ohni
Autor: Kučera, F.
Klíčová slova: pojišťovnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Výmluvný název článku dává jednoznačně vědět o jeho zaměření. Rozebrána jest technická, morální a oceňovací problematika pojišťovnictví vůči ohni, aby byla následně předložena vlastní koncepci autorova, jak zabránit možným problémům potenciálně vznikajících v oblastech výše zmíněných.

Olekšák Petr