SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obchodněpolitické otázky československé
Název: Obchodněpolitické otázky československé
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: agrární cla, politika finanční, politika měnová, politika obchodní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Dr. Antonín Basch v tomto textu popisuje poválečný vývoj v československém zahraničním obchodě. Hned v úvodu se pohoršuje nad některými ochranářskými tendencemi poválečných ministrů obchodu, nicméně dodává, že je již úspěšně započata cesta k postupné liberalizaci.
Jako zásadní vidí rychlý posun od povolovacího režimu k celní ochraně, postupné snižování cel na výrobní zboží, nicméně zachování mírné ochrany v zemědělství.
Důležitost také přikládá dokončení procesu uzavírání obchodních smluv, československé zboží je stále na některých trzích diferencováno a tarifováno nevýhodněji než je tomu u jiných států.
V závěru se krátce zmiňuje o možnosti ustanovení evropské celní...

Související autoři

více o hledání