SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský problém středoevropský
Název: Hospodářský problém středoevropský
Autor:
Klíčová slova: Gustav Stolpner, obchodní politika, poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Recenze knihy Dr. Gustava Stolpera (německý žurnalista a ekonom, 1888-1947) Das mitteleuropäische Wirtschaftsproblem. Čtenář je seznámen se záběrem publikace, kterou recenzent rozebírá po částech, jež případně kriticky doplňuje a rozvádí. Téma knihy se dělí ve tři části. První se zabývá otázkou budoucího (poválečného) hospodářského vývoje, druhá otázkou obchodní politiky a konečně třetí spojitostí politiky a hospodářství. Celý text je pojat jako výklad vedený diskuzí výsledků a tvrzení Stolperovy knihy, který nabízí poměrně ucelený a zajímavý popis situace ve středoevropském regionu a předpovědi pro jeho následný vývoj.

(Olekšák Petr)

K otázce koncentrace a specializace český bank
Název: K otázce koncentrace a specializace český bank
Autor:
Klíčová slova: bankovní systém, české země, poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Stručný vhled do problematiky českého bankovnictví od přelomu století až k první světové válce. Středem pozornosti je postavení (tj. velikost a zaměření) a míra spolupráce bankovních domů. Zkoumání se pak obrací k možnostem následujícího vývoje v poválečném období, především formou specializace a užší spolupráce.

(Olekšák Petr)

Nové vývojové tendence v československém a světovém bankovnictví
Název: Nové vývojové tendence v československém a světovém bankovnictví
Autor: Pimper, Antonín
Klíčová slova: bankovnictví, krize, lidové peněžnictví, poválečný vývoj, reformy
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor v úvodu dává právě probíhající světovou hospodářskou krizi za vinu obchodním bankám. Po válce se banky odchýlily od předválečných konzervativních zásad a poskytovaly riskantní úvěry. Dále uvádí, že první snahy o ozdravění se objevují již v roce 1925, kdy byly vydány bankovní zákony, které pak dále rozebírá a uvádí jejich výhody a nevýhody, přičemž zmiňuje nepopiratelnou nutnost státní kontroly bank a peněžních institucí. Dále se dočteme o mnohých slabinách fúzí v Česku, jako například nedostatečné množství rezerv a vlastních finančních prostředků, což má často za následek, že se banka ocitne ve ztrátě a nezíská důvěru zahraničních investorů...

Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Název: Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: české země, poválečný vývoj, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

V očekávání konce světové války se autor pozastavuje nad otázkou po způsobu návratu hospodářství k mírovému uspořádání. Odpovědí na tuto otázku je mu tzv. pomocný úvěr živnostenský, který je určen pro navrátivší se z války a pro další válkou postižené z živnostenského stavu. Původní nápad je čerpán z německého příkladu (jak ostatně nemalá část politik oné doby). Autor se dále poměrně podrobně zaměřuje na plošné příjímání a provádění kroků k realizaci myšlenky poválečné pomoci.

(Olekšák Petr)

Přechod do mírového hospodářství a textilní průmysl
Název: Přechod do mírového hospodářství a textilní průmysl
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: české země, poválečný vývoj, textilní průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

V určité návaznosti na autorův článek Poválečný pomocný úvěr živnostenský (Obzor národohospodářský, 1917, XXII, s. 18-24, 81-88) se autor tentokrát zaměřuje na blíže specifikovanou oblast – textilní průmysl. Je rozebrána problematika nedostatečnosti surovin, váznoucího mezinárodního obchodu a státních intervencí ve válečném období. V závěru deklarován požadavek na hospodářskou připravenost k přechodu do mírové výroby.

(Olekšák Petr)

Státní nezbytnosti v oboru zemědělství
Název: Státní nezbytnosti v oboru zemědělství
Autor: Tykal, Karel
Klíčová slova: poválečný vývoj, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Připomínka pamětního spisu O státních nezbytnostech v oboru hospodářství polního a lesního vydaného roku 1916 Vysokou školou zemědělskou ve Vídni. Ten je ve své podstatě souborem návrhů k snadnějšímu přechodu odvětví z válečného do mírového hospodářství. Autor se pak zaměřuje na dva z těchto návrhů – na zřízení tzv. příkladných hospodářství a na zavedení tzv. pamětních spisů.

(Olekšák Petr)