SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Ke zřízení české pozemkové banky
Název: Ke zřízení české pozemkové banky
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: pozemková banka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Zavedení pozemkové banky doplní chybějící část soustavy českých peněžních ústavů. Banka přichází se dvěma úkoly – regulovat pohyb zemědělské půdy a zprostředkovávat nemovitostní obchod. U existujících ústavů jsou úkoly tohoto typu minoritní. Z neexistence banky vznikala újma hospodářská, sociální, ale i v ohledu národním.
Provoz bude muset být rozdělen na dvě části, venkovskou a městskou. Venkovský provoz bude daleko vydatnější s možnými velkými ztrátami, ale v ohledu sociálním a národním jsou tyto transakce nezbytné. Případné krytí bude poskytovat městský provoz, který je bezpečný, pravidelný a s velkými zisky...