SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945
Název: Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945
Autor: Říha, Oldřich
Klíčová slova: hospodářství, politická evoluce, průmyslová revoluce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1949
   
Abstrakt:

Popis hospodářsko-politického vývoje československého historického území v době Rakouska, Rakousko-Uherska, První republiky a Protektorátu
V příloze schéma historického vývoje Škodových závodů v Plzni do r. 1925 a ČKD do r. 1927.

(Kashapov Timur)

K charakteristice cechovního učednictví
Název: K charakteristice cechovního učednictví
Autor: Weigner, Leopold
Klíčová slova: cechy, průmyslová revoluce, Učednictví, vývoj řemesel
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Autor se v rámci článku pouští do výzkumu týkajícího se historického vývoje instituce cechovního učednictví od 13. století. Jsou pojmenovány postupné vlivy stojící za řetězem změn měnícím zaběhlé zvyklosti. Celým textem se nese konfrontační srovnání idealizovaného výkladu historického stavu učednictví a skutečného vývoje. Tento vývoj je pak podložen ekonomickou teorií vysvětlující rozchod teoretického založení učňovského řádu a reálného stavu věcí.

(Olekšák Petr)