SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu
Název: Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: hospodářská krize, nezaměstnanost, průmyslové oblasti
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor se ve článku snaží nastínit příčiny rozdílné nezaměstnanosti v různých regionech v Československu a vychází ze situace po velké hospodářské krizi. Určujícími faktory podle něj jsou, zda je daná oblast spíše zemědělskou či průmyslovou, případně složení tamního průmyslu, a zda se jedná o převážně dovozní nebo vývozní oblast. Hospodářská krize ukázala, že mnohem zranitelnější jsou oblasti vývozní než dovozní. Zároveň potvrdila tézi, že za krize je zemědělské dělnictvo více schopné se uživit než dělnictvo průmyslové...

Související autoři

více o hledání