SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O finančním hospodářství samosprávných svazků
Název: O finančním hospodářství samosprávných svazků
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: regionální správa, samospráva
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Přepis přednášky uvedené na Svazu českých okresů z 13. března 1923 přináší kritický pohled na stav systému samosprávy v ČSR. Nepříliš lichotivá zpráva se snaží nalézt důvody tohoto ne zcela uspokojivého stavu. Za tím účelem se vrací do časů Rakouska-Uherska, srovnává správní systém se soukromým sektorem, důsledně zkoumá způsoby financování a v závěru se zabývá reformou samosprávního sektoru za účelem jeho dalšího rozvoje.

(Olekšák Petr)

Související autoři

více o hledání